معدن سنگ مرمر الوان (مرمر قرمز) آذرشهر

 
 

معدن سنگ مرمر الوان (مرمر قرمز) آذرشهر

معدن سنگ تراورتن قرمز در محدوده شهر آذرشهر در آذربایجان شرقی است. در این محدوده معادن سنگ مختلف تراورتن و مرمر واقع شده است.امتیاز انحصاری بهره برداری از این معدن در اختیار شرکت سنگاب آذرشهراست. برای دریافت قیمت سنگ مرمر الوان (مرمر قرمز) آذرشهر می توانید با شرکت سنگاب آذرشهر تماس بگیرید.

فرم دریافت نمونه کوپ ها و یا بازدید از معدن

 


 

This post is also available in: enEnglish (English)

This post is also available in: enEnglish (English)